EMDR

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) is een relatief nieuwe therapie bedoeld voor mensen die klachten houden na het meegemaakt hebben van ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan een schokkende ervaring zijn. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Tevens heeft deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

Voor wie is EMDR?
EMDR is een therapie die een grote verscheidenheid aan psychische klachten behandelt. Het is voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn, depressie, eetstoornissen, verslavingen en psychose.

Hoe werkt het?
EMDR heeft een krachtige en snelle werking.
Belangrijk hierbij is dat jij bereid bent de nare herinnering aan te kijken: inclusief de beelden, gedachten en gevoelens die er bij horen. Dus een voorwaarde voor EMDR is om de nare ervaring zo veel mogelijk toe te laten. Samen met mij volg je wat er door je heen gaat. Ik vraag je er naar, soms verandert er iets: vertel gewoon wat er gebeurt zonder je af te vragen wat er zou moeten gebeuren.
Via de koptelefoon krijg je afwisselend links en rechts zachte klikjes te horen. Hierdoor wordt de communicatie tussen de verschillende hersendelen verbeterd. Het voelt als een beetje waakdromen. In het waakbewustzijn wordt 12% van ons brein gebruikt, terwijl in de droomfase het brein openklapt en daardoor een grotere verwerkingscapaciteit heeft. EMDR bootst die droomfase na. Het stelt je in staat je probleem zelf op te lossen. Soms is het net of je in een trein zit, alles gaat gewoon aan je voorbij, soms zonder je te realiseren wat er precies aan je voorbij gaat. Belangrijkste is dat de trein blijft rijden en het volgende station bereikt.

De gedachte achter emdr is: er wordt opnieuw een beeld opgeslagen, maar met een laag adrenalinepeil en een rustige hartslag. Een eenvoudige vergelijking om EMDR en dat wat er in de hersenen gebeurt inzichtelijk te maken: je haalt een document op, herschrijft of wist dingen die (niet meer) kloppen en slaat de nieuwe passende versie opnieuw op.

Meer informatie over de werking van de hersenen en EMDR klik hier.