Wetenschap en Reconnective Healing

De frequenties van Reconnective Healing zijn meetbaar. Reconnective Healing is uitgebreid onderzocht door wetenschappers en artsen: in universiteiten, ziekenhuizen, in laboratoria en tijdens seminars. Het onderzoek gebeurt in verschillende landen, o.a. Amerika, Duitsland, Rusland en Japan. Onder leiding van wetenschappers/PhD’s als dr. Gary Schwartz, dr. William Tiller, dr. Fritz-Albert Popp en dr. Alexander Popp, dr. Konstantin Korotkov en dr. Masaru Emoto. Deze onderzoeken blijven doorgaan, omdat men meer antwoorden wil hebben. Het komt er op neer dat ze nu wel kunnen meten dat Reconnective Healing werkt, maar ze weten nog niet precies hoe.

Lynne McTaggart, een journaliste, heeft veel wetenschappers geïnterviewd. Ze heeft hun onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht in haar boek “Het Veld”. Een aantal van deze wetenschappers vindt u terug in de films “What the bleep do we know?” en “The Living Matrix”

Onze lichaamscellen bevatten licht, dat alleen waarneembaar is met speciale apparatuur. Dat licht speelt een centrale rol bij de gezondheid. Als er iets in de gezondheid verandert, verandert er tevens iets in de hoeveelheid licht. De lichtdeeltjes in de cellen ‘vernieuwen’ ons op een natuurlijke wijze. (Bron: wetenschappelijk onderzoek van dr. Fritz-Albert Popp).
Reconnective Healing® herstelt de balans van lichaam en geest. Men veronderstelt dat hierbij ook de lichtuitstraling van de cellen verbetert, doordat ze meetrillen met de nieuwe frequenties. Zodra de cellen weer de normale, gezonde informatie bevatten,  kan het zelfgenezend vermogen weer functioneren.

dr. Konstantin Korotkov heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Reconnective Healing. Hij heeft zijn verslagen gebundeld in zijn boek: “Science confirms Reconnective Healing”.
Eén van zijn onderzoeken heeft hij gedaan bij Russische Olympische atleten. Hun energieniveau nam na een Reconnective Healing sessie toe met 17 %!
Andere gemeten resultaten zijn: verbeterde werking van het immuunsysteem, kalmering van het zenuwstelsel en een betere onderlinge celcommunicatie. Dus een beter herstel en functioneren van cellen, waardoor de vitaliteit verbetert.
dr. Korotkov omschrijft zijn ervaringen als volgt:
“I was sceptical at first but after seeing the results of the testing we did at the 2008  Conference, I have no doubt that this is a new step in human development”.
“Reconnective Healing® is absolutely different to other healing modalities. From the experiments we have reached a very important conclusion (and all 3 teams of scientists agree): When we do Reconnective Healing, we tremendously change the environment. And when people are involved in doing this healing, they are also receiving self healing”

(bovenstaande samengevat door Anneke Stuij http://www.reconnectingkids.nl/meer-info/wetenschap)

Hieronder nog enkele wetenschappelijke resultaten die tot nu toe bekend zijn:

  • De Reconnectie verbindt strengen. Hiermee worden de strengen van het DNA bedoeld. Russisch onderzoek door dr Gargajev en dr. Poponin vergelijkt DNA met een biocomputer, die holografisch het electromagnetisch veld projecteert, dat op haar beurt het cellulaire metabolisme en de celdeling reguleert. De DNA blauwdruk fungeert als een biohologram, een matrix van waaruit de fysieke vorm wordt georganiseerd. DNA is dus allerminst alleen een biochemische code voor eiwit synthese zoals tot nu toe werd gedacht. Het menselijk DNA vormt een soort biocomputernetwerk via welke onmiddellijke communicatie en beinvloeding mogelijk is. Door de Reconnectie worden verbroken verbindingen en stoorvelden in de DNA blauwdruk hersteld.
  • Op EEG- en ECG-scans die gemaakt zijn is te zien dat de hersenen en hartactivitiet van iemand die een Reconnective Healing ontvangt enorm toeneemt, evenals die van de beoefenaar.
  • Professor dr. William Tiller ontdekte tijdens een seminar van The Reconnection dat de aanwezige energie een harmoniserend effect heeft op de chaos. Tijdens een sessie van de Reconnectie of de Reconnective healing is het de beoefenaar die zijn of haar client meeneemt in deze harmonie, door zijn of haar eigen fysieke en geestelijke toestand. Uit metingen blijken de speciale hersengolven en hartslagfrequentievariatie die de beoefenaar tijdens een sessie vertoont, door de client te worden overgenomen. Dit fenomeen wordt entrainment genoemd. In deze toestand kan de client zich openen voor de helende frequenties van het veld van energie, licht en informatie die tijdens de healing aanwezig zijn in zijn veld.
  • Het electromagnetisch veld rond de handen bleek na het volgen van een Reconnective healing seminar enorm vergroot.
  • Reconnective healing beoefenaars zenden een verhoogde hoeveelheid licht en electromagnetische frequenties rondom hun lichaam uit. Dit is aangetoond in laboratoria.
  • Het is wetenschappelijk bewezen dat Reconnective healing de volgende zaken tot gevolg kan hebben: regeneratie (een verschijnsel waarbij beschadigde delen/organen aan het lichaam volledig worden hersteld), verjonging, vitaliteitstoename, aanzienlijke prestatieverbeteringen bij sporters, meer kracht en een betere gezondheid. Ook de beoefenaar die de Reconnective healing toepast komt meer in balans en evolueert.
  • Uit onderzoek aan de universiteit van Arizona blijkt dat afgeknipte plantbladeren die behandeld worden met Reconnective Healing vele malen langer blijven leven dan bladeren die geen behandelingen krijgen. Daarnaast ontwikkelen de blaadjes ook wortelgroei; iets dat de wetenschap tot nog toe niet kan verklaren.
  • Uit onderzoek blijkt dat ons DNA en onze cellen (Biofotonen) licht in zich meedragen. Hoe jonger en gezonder de cellen, hoe meer licht ze bevatten. Als onze gezondheid minder, zwakker is, dimt het licht in onze cellen. Licht geven op licht versterkt het hele systeem echter. En dat gebeurt bij Reconnective healing. Dat is letterlijk Energie, Licht en Informatie uitwisselen op alle niveaus. Lichamelijk, spiritueel, emotioneel en mentaal.