Emoties en de Helende Reis

De Helende Reis is een doeltreffende manier om contact te maken met de onderdrukte herinnering en de daaraan gekoppelde emoties. Het werkelijk uitspreken en vergeven, brengt verandering tot stand tot op celniveau.
De afgesloten celreceptoren kunnen zich weer openen en hun communicatie op celniveau verbetert. De oude eiwitstructuren met de onderdrukte herinneringen worden vervangen voor nieuwe en gezonde cellen. Dit heeft een enorm helende werking op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied.

Celherinneringen en Emoties
Tijdens de Helende Reis maak je contact met specifieke, in je lichaam opgeslagen herinneringen en overtuigingen, die gekoppeld zijn aan een bepaalde gebeurtenis die je niet goed hebt verwerkt.
De emoties die je voelde bij een voor jou intense gebeurtenis heb je niet goed kunnen uiten en onderdrukt. Elke keer dat je een gevoel wegdrukt wordt dat in je lichaam opgeslagen. Wetenschappelijk onderzoek van (de voor de Nobelprijs genomineerde) Prof. Dr C D Perth heeft aangetoond dat bij onderdrukte emoties en trauma op celniveau celreceptoren afsluiten. Hierdoor is de cel minder goed in staat te communiceren met de rest van het lichaam en de celstofwisseling vermindert. De onderdrukte emoties en de bijbehorende herinnering worden vastgelegd in een verandering van de eiwitstructuren in de cellen. Na verloop van tijd kan dit de aanleiding zijn voor mentale, fysiek en emotionele problemen.
De cellen in het menselijk lichaam delen zich razendsnel: in zes maanden is zeventig procent van je lichaamscellen totaal vernieuwd. In een jaar is er geen molecuul in je lichaam nog hetzelfde, dan ben je letterlijk nieuw. Toch kan een zieke cel als deze zich vernieuwt de oude, zieke informatie doorgeven aan de nieuwe cel.

Emoties beïnvloeden ons DNA direct, positief en negatief, afhankelijk van de emotie. Als we onze manier van met emoties omgaan veranderen, veranderen we ons DNA.
Omdat onze emoties het lichaam-verstand (body-mind) direct beïnvloeden heeft het onderdrukken of extreem uiten van emoties een negatief effect op ons lichaam. Als we emoties onderdrukken, wegslikken, negeren of juist onze controle helemaal verliezen dan heeft dit een direct negatief effect op ons DNA. Delen van het DNA zijn niet meer beschikbaar voor de regulatie van de levensprocessen. Dit effect is vergelijkbaar met een mutatie, waarbij een deel van het DNA niet meer beschikbaar is of verkeerde informatie geeft. Mutaties veroorzaken fysieke en emotionele aandoeningen en ziektes.
Bovenstaande informatie en meer hierover is ook te vinden bij Wetenschap en de Helende Reis

Op een gezonde manier uiten van je emoties heeft dus direct een positief effect op je gezondheid. Om ondermijnende overtuigingen en blokkades los te laten en deze te vervangen voor heilzame en nieuwe overtuigingen, is het van belang werkelijk contact te leggen met herinneringen en de bijbehorende onderdrukte emoties.

Hoe gaan we (meestal) om met ongewenste emoties?
Ieder mens wil graag gelukkig en gezond zijn qua lichaam en geest. Er wordt ons echter niet geleerd hoe we op een gezonde manier met onze emoties kunnen omgaan. We doen ons best fijne emoties vast te houden en willen zo snel mogelijk af van nare emoties.
We doen dit vaak op twee manieren: we zijn geneigd om vervelende emoties te onderdrukken, of we reageren juist heel emotioneel en houden er aan vast door daar een situatie van buiten aan te (blijven) verbinden.

Om het wat inzichtelijker te maken volgen hier voorbeelden van deze twee manieren.
Om emoties te onderdrukken hebben we in de loop van ons leven de meest inventieve en creatieve manieren bedacht. Je kunt er gewoonweg geen aandacht aan besteden, de situatie bagataliseren of rationaliseren. Of we gaan iets doen. We leven in een ongelofelijk ‘doe’ maatschappij, waar kwantiteit soms boven kwaliteit gaat. Ook het innemen van eten of drinken werkt uitstekend om nare emoties niet te voelen. Zo zorgen alcohol, sigaretten, koffie of andere verslavende middelen, maar ook suikerhoudende producten voor een directe afvlakking van ons gevoel. Of en dat is een andere manier om emoties bij je te houden, door er een verhaal aan vast te knopen van zelfrechtvaardiging en verwijt. We hebben vele keren op een dag de mogelijkheid om een minder fijne opkomende emotie te rechtvaardigen of te wijten en te verbinden aan iets wat buiten je ligt. Het weer dat al dagen niet mee zit: te koud, te warm, te veel regen enz. Of die vervelende buurman die zijn hond laat poepen voor jouw deur. Ook kunnen we eindeloos anderen zoals onze ouders de schuld geven van al onze ellende.

Om bovenstaande twee manieren te illustreren gebruik ik graag het volgende beeld. Neem jezelf als middelpunt op een horizontale lijn. Dan heb je aan het ene uiterste de manier van onderdrukken en aan het andere uiterste het dramatiseren door het vasthouden aan het verhaal en de situatie buiten je eraan te verbinden.
Beide manieren hebben een tegengesteld effect. Omdat we op beide manieren juist niet werkelijk contact maken met onze emoties, zorgen we er juist voor dat we de nare emoties fixeren en ze zo (levens)lang bij ons houden.

Onderdrukte emoties: schaduwkanten en kind-delen
Onderdrukte ervaringen en de bijbehorende emoties worden dus opgeslagen en huizen in je onderbewustzijn. Het zijn je zogenaamde schaduwkanten en je innerlijke kinderen. Delen waar je tot nu toe nog geen licht op hebt kunnen werpen. En niet onbelangrijk, ze zijn jou ook tot nut geweest. Een baby en een (jong) kind zijn volledig afhankelijk van de zorg en aandacht van zijn verzorgers. Het is van levensbelang deze zorg te behouden. Zo kan het zijn dat je door ervaringen op school, thuis of elders hebt geleerd dat het tonen van sommige emoties ‘niet handig is’. Dat als je boosheid uitte, je geen, of negatieve, aandacht kreeg. Of dat je  ‘grote jongens huilen niet’, ‘droog je tranen’, ‘nu is het genoeg’ te horen kreeg. Dit terwijl huilen na bijvoorbeeld een schrikreactie een hele gezonde manier is om je te uitten en van (fysieke) stress te ontdoen. Een kind ‘weet’ vaak precies hoe lang het nodig heeft om alles te uiten en los te laten.
Om positieve aandacht en waardering te blijven krijgen heb je jezelf aangeleerd, een aangepast en aardige persoon te zijn, die zelden tot nooit huilt. En daar passen ook geen gevoelens van boosheid, frustratie en verdriet e.d. bij en deze dienden dan ook onderdrukt te worden en werden zogezegd in de schaduw gezet.

Emoties je bent nooit zonder ze en ze hebben jouw aandacht zo hard nodig: ze zijn je navigatie en hebben je altijd iets te vertellen. Ze komen hoe dan ook omhoog en soms ook op een minder rechtstreekse manier. Het laat zich bijvoorbeeld zien in gekke gewoonten, verslavingen ed. Je voelt je ongelukkig, niet jezelf, of je wordt ziek. Ze worden als het ware in de schaduw gezet en afgesplitst. Dat deel kan zich, zolang we er geen bewustzijn op krijgen, niet volledig ontwikkelen tot een heel en gezond, volwassen stuk.

Hoe dan wel?
De kunst is om, zonder verhaal of gedachte, puur aanwezig te blijven bij de emotie en de emotie als het ware door je heen te laten spoelen. Hiervoor is je lichaam je anker, het midden, de plek waar je moet wezen.

Lees meer aan de rechterkant van deze pagina hoe je tijdens de Helende Reis in staat gesteld wordt met je emoties samen te werken.