Achtergrond EMDR

EMDR

De hersenen
Ik wil je eerst wat vertellen over de hersenen.
De hersenen bepalen voor een groot deel hoe we om gaan met stress en lastige situaties.  Door een traumatische ervaring of een overmaat aan stress raakt het systeem van de hersenen verstoord en/of overbelast
Hierdoor reageren de hersenen minder adequaat

Gelukkig is het zo dat de hersenen zich weer kunnen herstellen.
EMDR is een van de manieren waarmee je kan resetten, zodat je weer meer rust en ruimte ervaart.

Hieronder volgt nog wat meer informatie over de hersenen zodat je de achtergrond van EMDR  beter kan begrijpen

Onze hersenen bestaan uit 3 delen. Waar we met EMDR voornamelijk mee aan de slag gaan is het lymbische systeem, ook wel ons emotionele brein genoemd.

Limbische systeem of het emotionele brein:

1. Amygdala of amandelkern

Een onderdeel hiervan is de Amygdala of de Alarmbel (pad van het geheugen):

-Het onthoudt de gevoelsinformatie van een situatie, het is dus zogezegd ons emotionele geheugen;
– het bepaalt obv zintuigelijke informatie (zien, ruiken, voelen/tast, gehoor) of het belangrijk is of niet.
– continue scant het de omgeving: een nieuwe situatie wordt getoetst in de ‘database’ aan gevoelsinformatie uit het verleden: niet fijn of juist super leuk.
– dit geheugen reageert razendsnel en je zou kunnen zeggen onzorgvuldig;
het maakt een eerste snelle beslissing. Dit is dus heel behulpzaam bij gevaar, het maakt razendsnel een keuze: vechten, vluchten, verstarren.
Dit is bv super handig in het verkeer, maar minder effectief op het moment dat je een examen moet doen en je vlucht.

Door bv langdurig stress of een onverwerkte gebeurtenis, is er een hoge activiteit bij de alarmbel. Hij gaat continue af. Iedere keer dat de alarmbel af gaat, geeft het hormonen af. Oa endorfine en cortisol. Endorfine zorgt voor een vervlakking van de gevoelens en speelt een rol bij dissociatie. ‘je bent er niet meer’.
Cortisol, ook wel het stresshormoon genoemd, zorgt ervoor dat de hippocampus heel hard moet werken om dit af te breken en minder toekomt aan andere fucnties.

2. Hippocampus

De Hippocampus is betrokken bij ons korte termijn geheugen en bevat ons werkgeheugen. Het zorgt ervoor dat we nieuwe informatie kunnen opnemen en het speelt een rol bij het verwerken (of wegschrijven) van situaties naar het lange termijn geheugen.
Het is ook verantwoordelijk voor het afbreken van cortisol. En je kunt je voorstellen dat wanneer er heel veel cortisol aanwezig is, het minder toe komt aan andere functies, zoals het verwerken/wegschrijven van situaties.
Het goede nieuws is dus nogmaals: het proces is omkeerbaar! Door de plasticiteit van de hersenen.

Met emdr wordt het emotionele brein behandeld.
De gedachte achter emdr is: er wordt opnieuw een beeld opgeslagen, maar met een laag adrenalinepeil en een rustige hartslag. Een eenvoudige vergelijking om EMDR en dat wat er in de hersenen gebeurt inzichtelijk te maken: je haalt een document op, herschrijft of wist dingen en schrijft de hernieuwde versie opnieuw weg.