Michael Heer

Mijn naam is Michael Heer. In dit leven voel ik het diepe verlangen te herinneren wie ik ben, te leven in vrijheid, met bewustzijn, vanuit mijn hart.

Met aandacht en aanwezigheid leven. Voelen, daar waar ik stroom en ga en waar ik inhoud en verkramp. De grenzen en blokkades herkennen, erkennen en omarmen. Durven te gaan staan, aan te kijken wat verschijnt,  de moed nieuwe vormen te manifesteren, oude die niet meer dienen los te laten, vallen en opstaan, keer op keer, op mijn gevoel, wat voelt in mijn buik en spreekt vanuit mijn hart.

Dit zet ik neer in mijn eigen bedrijf voor dienstverlening, zakelijk en vanuit innerlijk leiderschap en in workshops, door mensen mee te nemen naar binnen, in het voelen, hart en contact.

Ik geniet van contact maken met elkaar, vanuit waarlijk ontmoeten, verbinding en met intimiteit. De verhalen op de achtergrond laten.

De vorm van dans, vrije expressie in combinatie met meditatie en verstilling werkt krachtig voor mij. Het geeft me contact met wat in me leeft en beweegt en brengt inspiratie, creativiteit en inzicht en zorgt dat ik kan blijven groeien en ont-wikkelen.

Mijn kracht is mijn aanwezigheid, rust, stilte en contact met mijzelf. Vanuit hier contact maken met de ander. De beweging te laten ontstaan, te voelen, space neer te zetten en ruimte te scheppen voor wat is.  Gaan en staan vanuit eerlijkheid, openheid, puur en vanuit liefde. De ander in zijn kracht zetten en laten.

Michael